Beebikooli ei toimu sel õppeaastal lasteaias vähese huvi tõttu! Ida-Saaremaa lasteaedade laulu-ja tantsupidu 2015 6. Saare-ja Muhumaa lasteaedade spordipäev Orissaares. Fotod: Sigrid Osa