1. Orissaare lasteaed, ERM Fk 2827:620, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/546983 
2. Orissaare lasteaed, hoone mänguväljakuga, ERM Fk 2827:623, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/546986 
3. 
Ida-Saaremaa lasteaedade laulu-ja tantsupidu 2015 6. Saare-ja Muhumaa lasteaedade spordipäev Orissaares. Fotod: Sigrid Osa