JUULIS ON AVATUD LASTEAIAS ÜKS RÜHM JA SEE ON JÄNESTE RÜHM.

 DIREKTOR PUHKUSEL 16.07 - 27.07Siilide rühm on sel aastal sõime rühm(1,5 - 2 aastased)MEIE PÄEV

7.00-7.30 VASTUVÕTT VALVERÜHMA

7.30- 9.00  LASTE VASTUVÕTT, MÄNG, INDIVIDUAALNE TÖÖ LASTEGA

9.00-9.30 HOMMIKURING, HOMMIKUSÖÖK JA ETTEVALMISTUS TEGEVUSTEKS

9.30-12.00 TEGEVUSED TOAS JA ÕUES

12.00-13.00 LÕUNASÖÖK, KORRAHARJUMUSTE KUJUNDAMINE

13.00-15.15 PUHKEAEG

15.00-16.00 TEGEVUSED, MÄNGUD

16.00- 16.30 ÕHTUOODE

16.30-18.00 MÄNG TOAS JA ÕUES, KOJU SAATMINE